Selecteer een pagina

Januari 2024

Wie bedenkt naam voor nieuwe sociaal-cultureel centrum Soesterberg?

In april 2023 besloot de gemeenteraad van Soest unaniem te investeren in een nieuw sociaal-cultureel centrum in Soesterberg. Dit nieuwe centrum wordt het ontmoetingscentrum van Soesterberg met activiteiten voor jong en oud. Het centrum wordt gevestigd onder de woningen aan het Den Berghplein. Voor het nieuwe sociaal-cultureel centrum zoeken we een nieuwe naam. We roepen alle inwoners op om te mee denken en een naam in te dienen voor het nieuwe centrum.

Een nieuwe naam insturen kan op twee manieren: via de website www.sccsoesterberg.nl of via het invulformulier. Vul het in, knip het uit en stop het in de inleverbox bij de PLUS-supermarkt, bij OC Soesterberg (De Drie Eiken) of bij de bibliotheek, alle drie in Soesterberg. Het insturen van de naam kan tot 15 februari 2024.

Van alle ingestuurde namen maken we een top 5. Deze top 5 maken we bekend via verschillende kanalen. Inwoners kunnen vervolgens op hun favoriete naam uit deze top 5 stemmen.

Het nieuwe sociaal-cultureel centrum in Soesterberg is een uniek en bijzonder concept waarin vier stichtingen: KunstenHuis Idea, Stichting Balans, SWOS en De Linde, met elkaar gaan samenwerken. Alles komt straks onder één dak: activiteiten, cursussen en lezingen voor jong tot oud, een plek waar je kunt ontspannen, werken en elkaar kunt ontmoeten. Op de website sccsoesterberg.nl is meer informatie en achtergrond te vinden.

Sinds april 2023 is er al veel gebeurd en in gang gezet. Er is onder andere hard gewerkt aan het ontwerpen van de inrichting van het gebouw en het interieur. Op dit moment worden offertes opgevraagd bij verschillende aannemers. Ook zijn de samenwerkingspartners met elkaar in gesprek om een samenwerkingsplan definitief te maken. Daarmee liggen we op schema om in de zomer van 2024 open te gaan.

Oktober 2023

Nieuw Sociaal Cultureel Centrum Soesterberg open tijdens Jaarmarkt

Er zijn al lange tijd plannen om een nieuw sociaal cultureel centrum te openen op het Den Berghplein in Soesterberg. Stichting Balans, SWOS, De Linde en KunstenHuis Idea werken samen om deze nieuwe levendige locatie vorm en inhoud te geven. De planning is nu dat de bouwwerkzaamheden begin 2024 starten, maar geïnteresseerden kunnen tijdens de Jaarmarkt vast langskomen om een blik in de toekomst te werpen.

 Speciaal voor de Jaarmarkt, op zondag 8 oktober, gaan de deuren van het gebouw voor het allereerst open voor publiek. Kom dus binnenwandelen om de eerste schetsontwerpen te bekijken, in gesprek te gaan met de organisaties, of om mee te denken over hoe dit gemeenschapshuis het beste gebruikt kan worden. Wat zie jij jezelf binnen de muren van het pand doen als het open gaat? Kom je voor de gemeenschappelijke keuken, een creatieve cursus, om een boek te lezen in de bibliotheek, gezellig een drankje te drinken, om geconcentreerd te werken of studeren, of om een potje pool te spelen? Het kan allemaal in de toekomst. Kom dus langs en praat, denk en fantaseer mee over dit nieuwe huis van en voor Soesterberg!

 De deuren zijn open op 8 oktober, tussen 10:00-16:00u op het Den Berghplein in Soesterberg.

April 2020

Wellicht heeft u het ook al via andere media vernomen, maar Stichting de Linde sluit haar deuren op de huidige lokatie per 15 mei. De Carolus school heeft dringend behoefte aan extra ruimte en zal dan ook (gedeeltelijk) gebruik gaan maken van het gebouw.  In samenspraak met de gemeente hebben wij als bestuur een andere lokatie gevonden aan de Rademakerstraat. Zoals het er nu uitziet kunnen wij dit najaar op de nieuwe lokatie onze deuren openen. De planning was om per 1 mei daadwerkelijk de deuren te sluiten om de ruimtes leeg te maken. Echter i.v.m. de huidige preventieve Corona maatregelen tot en met 28 april zullen wij onze deuren “gesloten” houden. Concreet houdt dit in dat er op de huidige lokatie aan de Christiaan Huygenslaan 4-A geen activiteiten meer plaats zullen vinden.

Maart 2020

Corona virus (COVID-19)

Beste lezers, het zal jullie niet ontgaan zijn betreffende de laatste preventieve maatregelen tegen het Corona virus. Ook wij als Stichting De Linde kunnen niet anders dan hier aan mee werken. Daarom hebben wij als bestuur besloten om alle activiteiten in de Linde te staken, voor nu tot en met 6 april. De gebruikers/huurders zijn inmiddels geïnformeerd.

Bron: Soester Courant

Locatie dorpshuis Soesterberg nog geheim.

Stichtingsvoorzitter Paul Klein: ‘Er is een locatie gevonden die op redelijk korte termijn met aanpassingen in gebruik kan worden genomen voor tijdelijke huisvesting.’

Lees op de volgende link het originele en volledige artikel: Soester Courant, locatie dorpshuis Soesterberg nog geheim.

22 oktober 2019: persbericht van gemeente Soest

De Linde en gemeente gaan voor nieuwe plek sociaal culturele activiteiten Soesterberg

De afgelopen jaren hebben de vrijwilligers van de Stichting De Linde zich enorm ingezet om in het voormalige kinderdagverblijf aan de Christiaan Huygenslaan een bloeiend sociaal-cultureel centrum neer te zetten. De huidige locatie blijkt hiervoor helaas niet de meest geschikte. Deze conclusie heeft Stichting De Linde zelf ook getrokken uit de ervaringen van afgelopen jaren. Daarom werken De Linde en de gemeente samen aan een nieuwe plek voor de activiteiten.

Noodzaak om te verhuizen

Verschillende factoren maken dat de Linde en gemeente nu kijken naar een andere locatie. Onder andere de mogelijkheden van het gebouw. Bovendien heeft de naastgelegen Carolusschool dringend extra ruimte nodig. De meest praktische oplossing voor de Carolus is om voorlopig gebruik te gaan maken van ruimte in het voormalige kinderdagverblijf De Linde dat direct grenst aan het schoolplein. De gemeente en het schoolbestuur zijn in overleg over de precieze invulling.

 

Behoud van activiteiten

De bibliotheek blijft voorlopig met dezelfde openingstijden in het gebouw De Linde. De gemeente zet zich samen met Stichting De Linde maximaal in voor het behoud van alle andere activiteiten die nu in De Linde plaatsvinden. Dat kan zijn een deel blijft in De Linde en enkele activiteiten gaan naar een andere locatie. Dan wel alle activiteiten naar een andere tijdelijke locatie. Bij de inzet voor behoud van de activiteiten die nu in De Linde plaatsvinden worden ook andere sociaal maatschappelijke organisaties als Idea, Balans en de SWOS betrokken. Woensdagavond bespreekt de Stichting De Linde dit alles met haar vrijwilligers.

 

Toekomstbestendige oplossing

Daarnaast huurt de gemeente een adviesbureau in die De Linde en enkele andere organisaties ondersteunt bij het onderzoek naar hoe je sociaal culture activiteiten in Soesterberg het beste kunt organiseren en huisvesten. Daarbij wordt ook gekeken naar wat de groei van het dorp betekent voor de sociaal culturele voorziening en welke ondersteuning vanuit de gemeente passend is. Diverse locaties worden hierbij onderzocht zoals de plint van het in aanbouw zijnde gebouw Den Bergh in het nieuwe dorpshart.

 

Stichting De Linde gaat en staat voor een onderdak met een hart

De bestuursleden van de Stichting De Linde die in hun vrije tijd de sociaal culturele voorziening in Soesterberg runnen, zijn in gesprek met de gemeente over hun rol als de activiteiten naar een andere locatie gaan. Zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn. De bestuursleden staan vanuit grote betrokkenheid bij het dorp en haar bewoners voor hun concept waarbij ze de verschillende activiteiten zoveel mogelijk samen willen brengen op één plek: een onderdak met een hart. Het college van burgemeester en wethouders heeft grote waardering voor hun inzet en betrokkenheid en hoopt van harte dat ze hun kennis en ervaring in willen blijven zetten voor een sociaal culturele voorziening in Soesterberg.

Workshops voor kinderen

Het Meer-generatie cultuurhuis organiseert vanaf maart tot juli maandelijks een workshop voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar. Tijdens deze workshops worden creatieve vrijetijdsactiviteiten georganiseerd. Een ervaren docent begeleidt de kinderen met behulp van een vrijwilliger.

Samen je talent ontdekken
Voor kinderen is het kiezen van een creatieve vrijetijdsbesteding die bij je past niet altijd vanzelfsprekend. Wat vind je leuk, waar ligt jouw talent en wil je je verder in ontwikkelen. Voor deze kinderen, maar ook voor kinderen die wel hun talent kennen organiseert het Meer-generatie cultuurhuis deze creatieve workshops.

Creatieve workshops
De creatieve workshops draaien om talent ervaren en ontwikkelen, maar ook samen plezier maken. Verschillende workshops op het gebied van schilderen, muziek en theater staan dit voorjaar op het programma. Het aanbod van de creatieve workshops is geschikt voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Er wordt voor deze workshops een bijdrage van € 2,50 gevraagd. In overleg met de docent is het mogelijk uw kind in te schrijven voor een vervolgcursus.

Eerste creatieve workshop Schilderen op woensdagmiddag 27 maart aanstaande

De eerste Schilder workshop start op woensdagmiddag 27 maart aanstaande van 14.00 tot 16.00 uur en wordt gegeven door Sherwan Ismail. Tijdens deze workshop wordt Sherwan geholpen door Irma de Jong. De kinderen maken tijdens deze schilderworkshop onder andere kennis met techniek en kleur.

Kinderen kunnen zich aanmelden
Enthousiast geworden? U kunt uw kind nu aanmelden voor de eerste workshop Schilderen via acc@delindesoesterberg.nl. Deze workshop wordt gegeven op woensdagmiddag 27 maart ’19. Inschrijven is mogelijk per workshop, maar ook voor de geplande workshops dit voorjaar. Vol=vol.


Dorpshuis De Linde Soesterberg en Bibliotheek Idea goed in beeld
Op 12 februari is het meer-generatie cultuurhuis aan de Christiaan Huygenslaan 4-A opgesierd met een gevelbord.
De Linde Soesterberg en Bibliotheek Idea zijn hierdoor goed herkenbaar voor dorpsgenoten en andere bezoekers.
NIEUWJAARSONTMOETING
in buurthuis “DE LINDE”
te Soesterberg
 
Het Bestuur van buurthuis “de Linde” had gebruikers, omwonenden, relaties en vrijwilligers uitgenodigd op vrijdag 11 januari om 16.00 uur naar een nieuwjaarsontmoeting te komen om 2019 feestelijk met elkaar te beginnen.
 
Van de uitnodiging werd goed gebruik gemaakt, van jong tot hoogbejaard, maar ook bezoekers van de bibliotheek en wat later deelnemers van de interculturele maaltijd, die aansluitend plaatsvond. Ook de Gemeente Soest, Stichting SWOS, IDEA en Stichting Balans hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van het Bestuur. Kortom, het was een gezellige drukte, een buurthuis in functie.
 
Alle aanwezigen kregen een welkomstdrankje en er was gezorgd voor een lekker hapje. Halverwege de bijeenkomst nam Paul Klein, voorzitter van het Bestuur, het woord. Hij heette iedereen van harte welkom in “de Linde” en sprak vervolgens uit dat het Bestuur een dubbel gevoel had over de toekomst van “de Linde”. Enerzijds gaat het goed, er zijn elke dag een of meerdere activiteiten en de bibliotheek is 3 middagen in de week open. Er komen nieuwe mensen die zich willen inzetten, zoals dhr Sherwan Ismail die beheertaken op zich wil nemen en het Bestuur is uitgebreid met een commissie voor communicatie en activiteiten. Anderzijds is de toekomst onzeker omdat de afspraak met de gemeente Soest om in 3 jaar tijd de exploitatie kostendekkend te krijgen niet gehaald wordt. En er zijn activiteiten die niet zonder subsidie kunnen. Zonder nieuwe afspraken over verdergaande subsidie om activiteiten laagdrempelig te
houden kan het buurthuis “de Linde” niet voortbestaan. Ervan uitgaande, dat er bij het gemeentebestuur de wens is dat er een sociale en culturele voorzieningen voor de Soesterbergers is en dat hiervoor in 2015 dit gebouw is aangewezen en de wethouder inmiddels om een integraal advies heeft gevraagd spreekt de voorzitter met een beroep op de wethouder het vertrouwen uit dat er een oplossing gevonden zal worden.
 
Dhr Paul Klein eindigt dan ook met een oproep er samen aan te werken dat “de Linde” behouden blijft en terwijl de beide andere bestuursleden Toon van Mill en Jeroen Douw
glazen met bubbels aan de aanwezigen aanbieden wordt er een zorgelijke maar vooral ook positieve proost uitgebracht op “de Linde” en het jaar 2019.
Ben je vrijwilliger bij een religieuze of levensbeschouwelijke instelling, een vereniging of cultureel centrum in Soest of Soesterberg of wil je vanuit een andere functie meer weten over dementie? Geef je dan op voor een van de gratis trainingen door Alzheimer Nederland

op 23 januari van 13.30 – 16.00 uur, Ontmoetingscentrum Klaarwater, Wiardi Beckmanstraat 475 te Soest.

Op 31 januari van 9.30 – 12.00 uur, Ontmoetingscentrum De Drie Eiken, Dorpsplein 18 te Soesterberg.

Op 14 februari van 19.30 – 22.00 uur, De Linde, Christiaan Huygenslaan 4-A te Soesterberg

En wordt met je organisatie dementievriendelijk!

Aanmelden svp 14 dagen voor aanvang bij: Frans Anten, fransanten28(ADteken)gmail(puntcom), 06 53 12 77 67

of Pien Krolis, P.Krolis(ADteken)mantelzorgwerkplaats(puntnl), 0651 00 33 21

Share This