Workshops voor kinderen

Het Meer-generatie cultuurhuis organiseert vanaf maart tot juli maandelijks een workshop voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar. Tijdens deze workshops worden creatieve vrijetijdsactiviteiten georganiseerd. Een ervaren docent begeleidt de kinderen met behulp van een vrijwilliger.

Samen je talent ontdekken
Voor kinderen is het kiezen van een creatieve vrijetijdsbesteding die bij je past niet altijd vanzelfsprekend. Wat vind je leuk, waar ligt jouw talent en wil je je verder in ontwikkelen. Voor deze kinderen, maar ook voor kinderen die wel hun talent kennen organiseert het Meer-generatie cultuurhuis deze creatieve workshops.

Creatieve workshops
De creatieve workshops draaien om talent ervaren en ontwikkelen, maar ook samen plezier maken. Verschillende workshops op het gebied van schilderen, muziek en theater staan dit voorjaar op het programma. Het aanbod van de creatieve workshops is geschikt voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Er wordt voor deze workshops een bijdrage van € 2,50 gevraagd. In overleg met de docent is het mogelijk uw kind in te schrijven voor een vervolgcursus.

Eerste creatieve workshop Schilderen op woensdagmiddag 27 maart aanstaande

De eerste Schilder workshop start op woensdagmiddag 27 maart aanstaande van 14.00 tot 16.00 uur en wordt gegeven door Sherwan Ismail. Tijdens deze workshop wordt Sherwan geholpen door Irma de Jong. De kinderen maken tijdens deze schilderworkshop onder andere kennis met techniek en kleur.

Kinderen kunnen zich aanmelden
Enthousiast geworden? U kunt uw kind nu aanmelden voor de eerste workshop Schilderen via acc@delindesoesterberg.nl. Deze workshop wordt gegeven op woensdagmiddag 27 maart ’19. Inschrijven is mogelijk per workshop, maar ook voor de geplande workshops dit voorjaar. Vol=vol.


Dorpshuis De Linde Soesterberg en Bibliotheek Idea goed in beeld
Op 12 februari is het meer-generatie cultuurhuis aan de Christiaan Huygenslaan 4-A opgesierd met een gevelbord.
De Linde Soesterberg en Bibliotheek Idea zijn hierdoor goed herkenbaar voor dorpsgenoten en andere bezoekers.
NIEUWJAARSONTMOETING
in buurthuis “DE LINDE”
te Soesterberg
 
Het Bestuur van buurthuis “de Linde” had gebruikers, omwonenden, relaties en vrijwilligers uitgenodigd op vrijdag 11 januari om 16.00 uur naar een nieuwjaarsontmoeting te komen om 2019 feestelijk met elkaar te beginnen.
 
Van de uitnodiging werd goed gebruik gemaakt, van jong tot hoogbejaard, maar ook bezoekers van de bibliotheek en wat later deelnemers van de interculturele maaltijd, die aansluitend plaatsvond. Ook de Gemeente Soest, Stichting SWOS, IDEA en Stichting Balans hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van het Bestuur. Kortom, het was een gezellige drukte, een buurthuis in functie.
 
Alle aanwezigen kregen een welkomstdrankje en er was gezorgd voor een lekker hapje. Halverwege de bijeenkomst nam Paul Klein, voorzitter van het Bestuur, het woord. Hij heette iedereen van harte welkom in “de Linde” en sprak vervolgens uit dat het Bestuur een dubbel gevoel had over de toekomst van “de Linde”. Enerzijds gaat het goed, er zijn elke dag een of meerdere activiteiten en de bibliotheek is 3 middagen in de week open. Er komen nieuwe mensen die zich willen inzetten, zoals dhr Sherwan Ismail die beheertaken op zich wil nemen en het Bestuur is uitgebreid met een commissie voor communicatie en activiteiten. Anderzijds is de toekomst onzeker omdat de afspraak met de gemeente Soest om in 3 jaar tijd de exploitatie kostendekkend te krijgen niet gehaald wordt. En er zijn activiteiten die niet zonder subsidie kunnen. Zonder nieuwe afspraken over verdergaande subsidie om activiteiten laagdrempelig te
houden kan het buurthuis “de Linde” niet voortbestaan. Ervan uitgaande, dat er bij het gemeentebestuur de wens is dat er een sociale en culturele voorzieningen voor de Soesterbergers is en dat hiervoor in 2015 dit gebouw is aangewezen en de wethouder inmiddels om een integraal advies heeft gevraagd spreekt de voorzitter met een beroep op de wethouder het vertrouwen uit dat er een oplossing gevonden zal worden.
 
Dhr Paul Klein eindigt dan ook met een oproep er samen aan te werken dat “de Linde” behouden blijft en terwijl de beide andere bestuursleden Toon van Mill en Jeroen Douw
glazen met bubbels aan de aanwezigen aanbieden wordt er een zorgelijke maar vooral ook positieve proost uitgebracht op “de Linde” en het jaar 2019.
Ben je vrijwilliger bij een religieuze of levensbeschouwelijke instelling, een vereniging of cultureel centrum in Soest of Soesterberg of wil je vanuit een andere functie meer weten over dementie? Geef je dan op voor een van de gratis trainingen door Alzheimer Nederland

op 23 januari van 13.30 – 16.00 uur, Ontmoetingscentrum Klaarwater, Wiardi Beckmanstraat 475 te Soest.

Op 31 januari van 9.30 – 12.00 uur, Ontmoetingscentrum De Drie Eiken, Dorpsplein 18 te Soesterberg.

Op 14 februari van 19.30 – 22.00 uur, De Linde, Christiaan Huygenslaan 4-A te Soesterberg

En wordt met je organisatie dementievriendelijk!

Aanmelden svp 14 dagen voor aanvang bij: Frans Anten, fransanten28(ADteken)gmail(puntcom), 06 53 12 77 67

of Pien Krolis, P.Krolis(ADteken)mantelzorgwerkplaats(puntnl), 0651 00 33 21

Share This